75 years of liberation in 2020Dear visitors,

5/5/2020 It is 75 years since the Netherlands was liberated. I am looking for the last people who have experienced the second world war. I'm not only looking for veterans but also stories from thewar that we can give a face. If you know someone who can help me or contact me? Then I am very happy with that. I would like to have a nice portrait series with nice stories before 5/5/2020. Andshare it already on Facebook for more attention thanks for your co-operation

Beste Bezoekers,

5/5/2020 Is het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijdt is. Ik ben op zoek naar de laatste mensen die de tweede wereld oorlog nog hebben mee gemaakt. Ik zoek niet alleen veteranen maar ook verhalen uit de oorlog die wij een gezicht kunnen geven. Mocht je iemand kennen die mij hier bij kan helpen of in contact kan komen? Dan ben ik daar heel blij mee. Ik wil graag voor 5/5/2020 een mooie portret serie hebben met mooie verhalen. En deel het voor al op Facebook voor meer aandacht alvast bedankt voor uw mede werking.